อิมเมจ ทรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงสุขภาพจากธรรมชาติ เพื่อคนที่เรารักและห่วงใย

6

                นวัตกรรมคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือค้นพบและนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในหลากหลายมิติ สิ่งที่มนุษย์ได้นวัตกรรมบางอย่างจากการค้นพบนั่นเพราะธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อยู่ก่อนแล้ว อาทิเช่น ชาวจีนโบราณได้ใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในสมุนไพรในการดูแลสุขภาพหรือรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ชาวพื้นเมืองในทะเลทรายแถบแอฟริการู้จักใช้เนื้อกระบองเพชรในบางสายพันธุ์มาบำรุงดูแลสุขภาพหรือสร้างความสดชื่นระหว่างการเดินทางผ่านพื้นที่อันแห้งแล้ง ชาวป่าพื้นเมืองในแอฟริกานำใบไม้บางประเภทมาเคี้ยวกลืนเพื่อถ่ายพยาธิเป็นต้น

                สิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มานับหลายร้อยล้านปี มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์แทรกอยู่ในทุกพรรณพืช รอวันให้มนุษย์ติดตามค้นหาและค้นพบ บริษัท อิมเมจ ทรี จำกัด เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่คุณประโยชน์ต่างๆจากพรรณพืชเหล่านี้ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มคุณประโยชน์ต่อร่ายกาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเสนอสู่สาธารณะชน บริษัท อิมเมจ ทรี จำกัด ได้คัดสรรสารสกัดสำคัญต่างๆจากหลากหลายธัญพืช ในทุกๆภูมิภาคทั่วโลก เพื่อกำหนดคุณประโยชน์ต่างๆสู่ผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานระดับโลก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

               บริษัท อิมเมจ ทรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท ภายใต้สโลแกน “Essence of Plants & Green Concepts” จะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลและควบคุมมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มข้น

               Innovation is something that people invent or discover and make constructive changes to it so it becomes beneficial to everyone in many aspects. Innovation from discovery is something that has already been created by Mother Nature such as the traditional Chinese medicine making use of herbs for health benefits, the locals in the deserts using some types of cactus to improve health and stay hydrated during journeys through a desert, and the native peoples in Africa eating some kinds of leaves to expel intestinal helminthes from body.

               Plants that the nature has created for millions of years are all rich with many benefits, waiting to be discovered. Image Tree Co., Ltd aims to bring you the goodness of all these plants for your better health and quality of life. For all our products, Image Tree has carefully selected essential extracts of various plants from all over the world to deliver benefits with world-class quality to customers. All Image Tree products have been certified by Food and Drug Administration, Ministry of Public Health.

With the motto of “Essence of Plants& Green Concepts,” all of us at Image Tree hope that all of our products which undergo an intensive quality control can provide customers with satisfaction.

สินค้าแนะนำ