ถั่วขาว

สารสกัดจากถั่วขาว (White Kidney Beans)

ถั่วขาวเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่สูง ในแถบประเทศแม็กซิโก กัวเตมาลา เป็นพืชที่ต้องการอยู่ในอากาศหนาวเย็นในช่วงที่มันจะเจริญเติบโต ส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีการลองปลูกถั่วขาวบนพื้นที่สูงเช่นเดียวกัน พบว่าสามารถเพราะปลูกได้ดีทีเดียวแต่มีการเพาะปลูกไม่แพร่หลายนัก “ถั่วขาว” มี ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera cylindrical วงศ์ RHIZOPHORACEAE

ในปัจจุบันมีการสกัดสารสำคัญถั่วขาวที่ชื่อว่า ฟาซิโอลามีน (Phaseolamin) มีคุณสมบัติทำให้เอนไซม์อะไมเลสเป็นกลาง ดังนั้นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่เราบริโภคเข้าไปนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนจากเเป้งกลายเป็นน้ำตาลได้ถึง 50-66%

หากได้รับสารสกัดจาก “ถั่วขาว” เข้าไปในปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อวันจะ ร่างกายได้รับพลังงานจากแป้งลดน้อยลงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมีผลทำให้การสะสมของไขมันในร่างกายที่เกิดจากน้ำตาลในแป้งลดน้อยลง เมื่อร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ดังนั้นร่างกายก็จะเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมออกมาใช้มากยิ่งขึ้นร่วมไปถึงยังลดระดับไตรกรีเซอไรด์ในร่างกายด้วยจึงทำให้น้ำหนักลดลงโดยไม่ต้องใช้วิธีอดอาหารหรือกินยาลดความอ้วน

กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากถั่วขาว

ธรรมชาติของร่างกาย เมื่อรับประทานอาหารจำพวก แป้ง,ข้าว เข้าไป ร่างกายจะหลั่งสารL-amylaseมาย่อย Carbohydrate ให้เป็นหน่วยโมเลกุลเล็ก ๆ คือ น้ำตาล Glucose จากนั้นร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาล Glucose ให้เป็นพลังงาน (Energy) เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของร่างกายหากรับประทานแป้งมากกินไป เสมือนหนึ่งมี น้ำตาล Glucose มากเกินความต้องการของร่างกาย น้ำตาล Glucose ส่วนเกินจะเป็นไปเป็นไขมัน สะสมใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองของร่างกายต่อไป ไขมันสะสมทำให้เราอ้วน และน้ำหนักมากเกินไป

 

White kidney bean หรือสารสกัดจากถั่วขาว ทำหน้าที่ ยับยั้งการทำงานของ เอมไซม์ L-amylase ได้ถึงกว่า 50 % ซึ่ง นั่นหมายความว่า
หากเรารับประทานอาหารจำพวกแป้งเข้าไป 1 จาน แต่ร่างกายเพียงสามารถเปลี่ยนแป้งให้เป็น Glucose และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนต่อไปเป็นไขมัน ได้เพียงครึ่งจานเท่านั้น ส่วนอีกหนึ่งจานจะอยู่ในรูป Carbohydrate ที่ไม่ดูดซึม แล้วขับถ่ายออกมาในรูปของเส้นใย (Fiber) แทน

 

งานวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของถั่วขาว

ปี 1975 เริ่มมีการสกัดสารฟาเซโอลามินจากถั่วแดงหลวง (kidney beans)
ปี 1980 มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดฟาเซโอลามโดยกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็น starch blockers (ตัวบล็อคแป้ง) ใช้ในผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่เป็นเบาหวาน
ปี 2001 มีการใช้วิจัยโดยให้ผู้เข้าทำการทดลองจำนวน 60 คนโดยกลุ่มแรก 30คน
รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว (Phase 2TM) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 2 อีก 30 คนที่ไม่ได้รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว 500 มก. ก่อนมื้ออาหาร เป็นเวลา 30 วัน ผลปรากฏว่า กลุ่มที่รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว มีค่าการดูดซับแป้งลดลงถึง 66 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทาน ซึ่งค่าการดูดซับแป้งไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังพบว่า หลังจากครบ 30 วัน น้ำหนักเฉลี่ยของกลุ่มที่รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว ลดลง 6.45 ปอนด์ (2.93 ก.ก.)เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน ซึ่งไม่มีผู้ใดที่มีน้ำหนักตัวลดลงถึง 1 ปอนด์ (0.45 ก.ก.) เลย และยังพบว่า กลุ่มที่รับประทานสารสกัดจากถั่วขาวนั้น มี Body fat mass ลดลงมากกว่า 10 % และมีขนาดรอบเอวลดลงมากกว่า 3 % ด้วย
ปี 2004 มีรายงานผลการวิจัยโดยใช้ผู้เข้าร่วมทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 14 คนให้รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว (Phase 2TM ) 1500 มก. ตอนมื้อเที่ยงและมื้อเย็น โดยอีกกลุ่มจำนวน 14 คนที่ไม่ได้รับประทานสารสกัดจากถั่วขาว เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ โดยระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้กลุ่มผู้ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ไขมันต่ำและมีคอมเพลกซ์คาร์โบไฮเดรด 100 – 200 กรัมต่อวัน โดยทำการวัดน้ำหนัก ระดับไตรกลีเซอไรด์ และขนาดเอว ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ทุกๆ 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ โดยผลการทดลองที่ได้แสดงในตารางที่ 1

 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ทานสารสกัดจากถั่วขาวมีน้ำหนักตัว ระดับไตรกลีเซอไรด์ รวมทั้งขนาดของเอวลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานอย่างชัดเจน

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากถั่วขาวมีการผสมเป็นส่วนประกอบมีหลากหลายและราคาสูง การเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ และได้รับอนุญาตจาก อย. มีการเเสดงฉลากที่ถูกต้อง ไม่มีข้อความบนฉลากที่อวดอ้างสรรพคุณเกินความจริง

 

by imagetree

Leave a Reply